แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ระหว่างระยะเวลาที่สตาลินเรืองอำนาจ นักโทษคนหนึ่งกลับใจมาเชื่อในพระเจ้า เขาได้แบ่งปันประสบการณ์ของเขาแก่เรา ดังนี้
    “ชื่อของฉันคือวาสสาลี อีวาโนวิช คอสลอฟ ฉันถูกจับและถูกส่งไปขังที่คุกในไซบีเรีย เพราะฉันพกปืนโดยไม่มีใบอนุญาต หลังจากนั้น ทางการได้กุเรื่องว่าฉันเป็นพวกมาเฟีย ฉันอยู่ที่ไซบีเรียหลายปี และถูกบังคับให้ทำงานหนัก มีอาหารให้ทานเพียงนิดหน่อย ความหนาวเย็นและการขาดความรักที่แท้จริงสร้างความลำบากใจให้กับฉัน

    ตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก ฉันถูกเลี้ยงมาในบรรยากาศของอเทวนิยม ในชีวิตของฉันไม่เคยเปิดหรืออ่านพระคัมภีร์ ความรู้สึกตกต่ำและการขาดสติทำให้ฉันอยากฆ่าตัวตาย
    แต่เมื่อฉันสังเกตนักโทษ 2-3 คนซึ่งดำเนินชีวิตแตกต่างจากนักโทษคนอื่น พวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับนักโทษคนอื่น  แต่พวกเขาไม่เคยบ่น พวกเขามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาแบ่งปันอาหารในส่วนที่พวกเขาได้รับซึ่งมีไม่มากนักแก่นักโทษคนอื่น พวกเขาอยู่กับคนป่วยและผู้ที่กำลังจะตายเสมอ ฉันค่อยๆ ค้นพบว่าพวกเขาถูกจับเพราะพวกเขามีพระคัมภีร์ในความครอบครอง และกล่าวต่อต้านการกดขี่และความอยุติธรรม    
    จากชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อและความหวังในพระเจ้าของพวกเขา ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตของฉันต่อไป ทีละน้อยฉันเริ่มมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า”

ชวนคิดสะกิดใจ
    นักบุญยอห์นสอนเราว่า “จงพยายามทำตามตัวอย่างที่ดี คนที่ทำความดีมาจากพระเจ้า” (3 ยน 1:11) เป็นความจริงทีเดียวที่มีหลายคนด้วยแบบอย่างในชีวิตของเขา ทำให้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา