แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

99a4d    เด็กชายชาวจีนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเก็บเงินเพื่อซื้อจักรยานคันหนึ่ง แต่เมื่อเขาเก็บเงินได้ 3 ปอนด์ เขาเริ่มคิดว่ามีบางอย่างที่เขาน่าที่จะทำมากกว่าการซื้อจักรยาน นั่นคือการช่วยคนจีนที่กำลังทนทุกข์อยู่ในประเทศจีนจากการรุกรานของประเทศญี่ปุ่น เขาทราบดีว่าชาวจีนเป็นจำนวนมากกำลังอดอยาก ดังนั้นเขาจึงไปที่ร้านขายขนมปัง นำเงิน 3 ปอนด์ที่เขาเก็บออม ไปซื้อขนมปังเพื่อส่งไปยังประเทศจีนสำหรับชาวจีนที่กำลังอดอยาก

หลังจากนั้นเขานำขนมปังไปที่สำนักงานคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือชาวจีน เจ้าหน้าที่เมื่อเห็นขนมปังที่เด็กชายนำมาบริจาค ก็ทราบดีว่ากว่าที่มันจะไปถึงเมืองจีน มันก็คงจะบูดและทานไม่ได้แล้ว แต่เขาไม่ต้องการทำร้ายความรู้สึกของเด็กชาย จึงนำมันไปขายแก่คนจีนที่มะนิลา ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถขายได้เป็นเงิน 10 ปอนด์ เมื่อคณะกรรมการเห็นเช่นนั้น ก็ได้แนวทางที่ดี จึงนำเอาเงิน 10 ปอนด์มาลงทุนซื้อขนมปังมาขาย และรณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้อดอยากที่ประเทศจีน ภายใน 3 วัน เขาสามารถหาเงินได้ถึง 300 ปอนด์ และส่งไปบริจาคที่ประเทศจีนในนามของเด็กชาย
    แต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ ชาวอเมริกันคนหนึ่งที่กลับจากมะนิลาได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟัง จนมันไปเข้าหูของเฮนรี่ ฟอร์ด เจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์ ซึ่งเรื่องความเสียสละของเด็กชายชาวจีนคนนี้ประทับใจเขาและภรรยาของเขามาก เขาจึงส่งเงิน 20 ดอลลาร์ไปให้คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือชาวจีน เพื่อซื้อจักรยานให้กับเด็กชาย 1 คัน
    แม้จะได้จักรยานแล้ว เด็กชายก็ยังมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนที่ยากจนของเขาต่อไป เขาจึงตัดสินใจให้เช่าจักรยานของเขา ในราคาชั่วโมงละ 2 ชิลลิง และส่งเงินที่ได้ไปที่ประเทศจีน เมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป เงินจากจักรยานคันนี้ สามารถช่วยเด็กกำพร้าชาวจีน 15 คน ที่พักอยู่ในบ้านช่วยเหลือขององค์กรคริสตชนในประเทศจีน


ชวนคิดสะกิดใจ
พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่า “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 5:14-16) แม้กิจการดีที่เราทำจะเป็นเรื่องเล็กๆ เปรียบเหมือนแสงสว่างอันน้อยนิด แต่ถ้าแต่ละคนร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเล็กๆ น้อยๆ เมื่อรวมกันก็จะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แห่งความดี ที่ช่วยปลุกมโนธรรมของผู้คนให้หันมาเห็นคุณค่าและทำความดีกันมากขึ้น