แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งที่ชื่นชมบทกวีของซามูเอล เทเลอร์ ได้มาเยี่ยมท่าน ระหว่างการพูดคุยกัน ซึ่งเรื่องที่คุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆ ผู้มาเยี่ยมกล่าวว่า “ฉันคิดว่าเด็กๆ ควรได้รับอิสระที่จะคิดและปฏิบัติ และเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง  สิ่งนี้เป็นทางเดียว ที่พวกเขาสามารถเติบโตด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ในตัว”

เมื่อมาถึงจุดนี้ซามูเอลได้กล่าวขัดขึ้นมาว่า “ฉันอยากให้คุณไปชมสวนดอกไม้ของฉัน” เขานำผู้มาเยี่ยมออกมานอกบ้าน ผู้มาเยี่ยมมองไปที่สวนและกล่าวเสียงดังว่า “ทำไมไม่มีอะไรเลยนอกจากวัชพืช” ซามูเอลกล่าวว่า “แต่เดิมมันเคยเป็นสวนกุหลาบ แต่ในปีนี้ฉันคิดว่าฉันอยากให้ต้นไม้ในสวนเติบโตเอง โดยที่ฉันไม่ต้องดูแลมัน และผลที่ออกมามันก็เป็นไปอย่างที่คุณเห็น”

ชวนคิดสะกิดใจ
    อิสระคงไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ คงไม่ได้หมายถึงการเลี้ยงลูกอย่างปล่อยปละละเลยให้เขาคิดเองโดยไม่สอนหนทางที่ถูกต้อง อิสระกับความดีนั้นไปด้วยกันเสมอ เพราะทุกครั้งที่เราทำสิ่งที่ไม่ดี เรากำลังตกเป็นทาสของบาป นักบุญเปาโลจึงสอนเราว่า “พี่น้องทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ ขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้นเป็นข้อแก้ตัวที่จะทำตามใจตน แต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก” (กท 5:13)