แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    พวกศิษย์ได้เข้ามาหาอาจารย์ชีวิตจิต พร้อมกับบ่นถึงความชั่วร้ายที่แพร่กระจายในโลก ด้วยความตั้งใจที่จะขจัดพลังของความมืดแห่งบาปและความเลวร้าย พวกเขาจึงขอร้องอาจารย์ให้คำแนะนำแก่พวกเขา อาจารย์บอกให้พวกเขานำไม้กวาดมา และให้พวกเขาพยายามกวาดความมืดออกไปจากห้องเก็บของใต้ถุนตึก พวกเขาพยายามกวาดความมืดออกไปแต่ก็ไม่เป็นผล

อาจารย์แนะนำพวกเขาให้นำไม้เรียว และให้พวกศิษย์ตีไปที่ความมืดเพื่อขับไล่ความชั่วร้าย เมื่อการกระทำนี้ไม่เป็นผล อาจารย์แนะนำให้พวกเขาตะโกนขับไล่ความมืด เมื่อไม่สำเร็จอาจารย์จึงกล่าวกับพวกเขาว่า “ให้แต่ละคนจุดเทียน” พวกศิษย์ลงไปที่ห้องเก็บของใต้ถุนตึกพร้อมทั้งจุดเทียนของพวกเขา และพวกเขาพบว่าความมืดได้ถูกขับไล่ออกไปแล้ว”

ชวนคิดสะกิดใจ
    วิธีขจัดความชั่วร้ายในโลกใบนี้ ในสังคมของเรา ที่ดีที่สุด คือ การทำความดี ดังนั้น แทนที่จะมาบ่นว่าความชั่วร้าย เรามาจุดเทียนแห่งความดีกัน จะดีกว่าไหมครับ