แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    วันหนึ่งสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าได้ประกาศว่าจะเรียกประชุมบรรดาสัตว์ทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นตอน 8 โมงเช้า เนื่องจากสิงโตเป็นหัวหน้าที่เคร่งครัด มันจึงประกาศกฎเหล็กแก่สัตว์ทั้งหลายว่า ถ้าสัตว์ตัวใดมาประชุมสายไม่ตรงเวลา สัตว์ตัวนั้นจะถูกลงโทษ

    บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างมาประชุมกันตรงเวลายกเว้นเพียงเต่าตัวเดียว เมื่อถึงเวลา 8 โมงตรง สิงโตเริ่มการประชุมทันที เวลาผ่านไปจนถึง 9 โมง สิงโตเห็นเต่าค่อยๆ คลานมาถึงที่ประชุม สิงโตจึงกล่าวกับเต่าว่า “เจ้าจะต้องถูกลงโทษเพราะเจ้ามาประชุมสาย” เต่าโอดครวญกับสิงโตว่า “ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาของข้าคือข้าเป็นสัตว์ที่เดินช้ากว่าสัตว์อื่นๆ ท่านยังจะลงโทษข้าอีกหรือ” “แน่นอนยิ่งเจ้ารู้ตัวแบบนี้ข้าต้องลงโทษเจ้า” สิงโตกล่าว “อ้าว.. เพราะอะไรละ” เต่าถาม “ก็เจ้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเดินช้ากว่าสัตว์อื่น เจ้าก็ต้องกะเวลาออกเดินทางจากบ้านให้เช้าขึ้น เจ้าจะได้มาประชุมตรงเวลาอย่างไรล่ะ”

ชวนคิดสะกิดใจ
    เรามีท่าทีอย่างไรต่อปัญหา ข้อบกพร่อง และความอ่อนแอที่เรามี ใช้มันเป็นข้อแก้ตัว หรือยอมรับมันและพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้น