แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    มีการจัดสัมมนาเยาวชนคาทอลิกในประเทศแห่งหนึ่ง มีหัวข้อหนึ่งที่คณะผู้จัดการสัมมนาให้บรรดาเยาวชนร่วมอภิปราย คือ “จะทำอย่างไรให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าเผยแผ่ไปในโลก” เยาวชนหลายคนพูดถึงสื่อสารมวลชนที่ก้าวหน้า และน่าจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการประกาศข่าวดี บางคนเสนอให้พิมพ์คำสอนเพื่อเผยแผ่ บางคนเสนอให้จัดรายการวิทยุเพื่อเทศน์สอนข่าวดี บางคนพูดว่าเราต้องผลิตวีดีโอเพื่อใช้ในการประกาศข่าวดี

    การอภิปรายดำเนินไปได้สักพัก เยาวชนหญิงจากแอฟริกากลางคนหนึ่งได้ยืนขึ้น เธอได้แสดงความเห็นจากประสบการณ์ในประเทศของเธอว่า “ที่ประเทศของหนูเวลาที่เราจะนำข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปยังหมู่บ้านที่ยังไม่รู้จักพระองค์ เราไม่ได้ส่งนักเทศน์หรือหนังสือไปที่นั่น เราเลือกครอบครัวคริสตชนที่ดำเนินชีวิตอย่างดีตามคำสอนของพระเยซู เราส่งพวกเขาไปอยู่ที่นั่น และด้วยแบบอย่างที่ดีของครอบครัวคริสตชนที่เราส่งไป ทำให้คนในหมู่บ้านนั้นได้รับข่าวดีของพระเยซูเจ้า

ชวนคิดสะกิดใจ 
ชีวิตคริสตชนของเราเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายต่อผู้ที่อยู่รอบข้างเรา? เมื่อคนต่างศาสนามองดูชีวิตคริสตชน เขามองเห็นใคร? ตัวเราที่เขามองเห็นเป็นภาพสะท้อนของพระเยซูเจ้าหรือเปล่า?