แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ศิลปินคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนหญิงอันเป็นที่รักของเขา เมื่อเขาไปถึงที่บ้านของเธอ เขาพบเธอกำลังร้องไห้ เขาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น เธอหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวราคาแพงให้เขาดู เขาเห็นรอยหยดหมึกบนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้น เธอบอกกับเขาว่ามันเป็นหมึกที่ลบไม่ออก ศิลปินผู้นั้นจึงขอให้เธอมอบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นให้เขาสักระยะหนึ่ง เธอมอบผ้าเช็ดหน้าของเธอซึ่งดูสกปรกและไม่สวยงามอีกต่อไปแล้วให้กับศิลปิน

สองสามวันต่อมาศิลปินกลับมาที่บ้านของเธอพร้อมกับกล่องของขวัญใบเล็กน่ารักใบหนึ่ง เขาขอให้เธอเปิดกล่องของขวัญใบนั้นต่อหน้าเขา เมื่อเธอเปิดกล่องของขวัญออกมา เธอแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง เพราะภาพที่เธอเห็นคือผ้าเช็ดหน้าสีขาวพร้อมลายดอกไม้ที่สวยงาม ที่เป็นเช่นนี้เพราะศิลปินผู้นั้นนำผ้าเช็ดหน้าของเธอไปวาดและแต่งเติม นอกจากมันจะไม่เลอะแล้ว มันยังดูสวยกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ

ชวนรำพึง :
พระเจ้าเปรียบเหมือนกับศิลปินที่ยิ่งใหญ่ คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่สวยงาม ไม่เหมาะสมกับชีวิตของคุณ ถ้ามันเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ และคุณยอมมอบชีวิตของคุณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความวางใจ    พระองค์จะทรงใช้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและสวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน