แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หญิงสาวรู้สึกหดหู่ใจเพราะเธอมีหน้าตาที่แสนจะธรรมดา ไม่สวยงามเหมือนเพื่อนๆ ของเธอ ตอนแรกเธอรู้สึกว่ามันเป็นปมด้อย แต่เมื่อเธอเติบโตขึ้น ทัศนะคติของเธอเปลี่ยนไป “ฉันพบความจริงว่าการเป็นคนที่ไม่สวยงามมันเป็นพรที่ซ่อนอยู่” เธอกล่าว “มันบังคับให้ฉันต้องพัฒนาคุณสมบัติดีๆ ซึ่งซ่อนอยู่ภายใน ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหน้าตาที่สวยงามของเธอ จะต้องทำงานหนักมากกว่าเพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิต”

    โกลดา แมร์ ผู้หญิงหน้าตาไม่สวยได้ทำสำเร็จในที่สุด เธอเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอิสราเอล เธอไม่เพียงยอมรับในความเป็นตนเองได้เท่านั้น แต่เธอยังมีความสุขในสิ่งที่เธอเป็นด้วย

ชวนคิดสะกิดใจ 
ถ้าเราไม่ยึดติดกับรูปปรากฏภายนอกมากเกินไป เราจะพบว่ามนุษย์ผู้เป็นพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้ามีความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในมากมาย ช่วยกันนำความงดงามภายในใจของเราออกมามากๆ นะ เพราะโลกที่เต็มไปด้วยคนหน้าตาสวยอาจไม่ใช่โลกที่สวยงาม แต่ถ้าโลกเต็มไปด้วยคนที่มีจิตใจสวย รับรองโลกนี้สวยงามอย่างแน่นอน และถ้าคนหน้าตาสวยจิตใจสวยด้วย สุดยอดครับ