แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ช่างไม้คนหนึ่ง ตัดไม้มาทำถัง เขาแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำถัง 3 ใบ
ใบที่1 เขาเอาไว้ในส้วมเพื่อเก็บอุจาระ เรียกว่าถังอุจาระ ใครพบใครเห็นต่างก็พากันเมินหน้าหนี
ใบที่2 เขาเอาไว้ใส่น้ำ เรียกว่าถังน้ำ ใครๆต่างใช้บรรจุน้ำทั้งไว้ดื่มและไว้อาบ
ใบที่3 เขาเอาไว้บ่มไวน์ เรียกว่าถังไวน์ ใครๆต่างนิยมชมชอบ ด้วยกลิ่นไวน์ที่หอมหวลชวนดื่ม

ถังไม้เหมือนกัน สาระสำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร? สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะตาชีวิตจึงต่างกัน!
ชีวิตเหมือนถังไม้
ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น
มุมมองเป็นเช่นไร การดำรงชีพก็เป็นเช่นนั้น

ทุกข์ จึงเป็นชีวิต
เหนื่อย จึงเป็นการทำงาน
เปลี่ยน จึงเป็นชะตาชีวิต
ทน จึงเป็นประสบการณ์
อภัย จึงเป็นปัญญา
สงบ จึงเป็นการบำเพ็ญ
สละ จึงเป็นการได้รับ
ทำ จึงมีไว้ครอบครอง
หากคุณรู้สึกว่ามันลำบาก จงบอกกับตัวเอง
"ทางที่เดินง่ายคือทางลงเขา
จงยืนหยัดมั่นไว้
เพราะทางที่คุณกำลังเดินคือทางขึ้นสู่ที่สูง!"

นี่คือชีวิต ทางแห่งความสำเร็จต้องมีผู้อุปถัมภ์ มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง มีมิตรสหายที่เข้าใจ มีศัตรูที่คอยบ่อนทำลาย มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ
การดำรงชีวิตไม่ง่าย
เมื่อยังมีลมหายใจ ต้องรู้ถนอมรักษาไว้