แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

living-roomฉันได้คำตอบจากห้องของฉัน !
เพดานบอกว่า : ตั้งเป้าสูงเข้าไว้
พัดลมบอกว่า : จงสงบเยือกเย็น
นาฬิกาบอกว่า : จงใช้เวลาให้คุ้มค่า
ปฏิทินบอกว่า : จงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันยุคทันสมัย

กระเป๋าตังบอกว่า : จงประหยัดเดี๋ยวนี้เพื่ออนาคตข้างหน้า
กระจกบอกว่า : จงสำรวจตัวเองตลอดเวลา
ผนังบอกว่า : จงแบ่งเบาภาระของผู้อื่น
หน้าต่างบอกว่า :จงเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล

พื้นบอกว่า : จงทำตัวติดดินตลอดเวลา
บันไดบอกว่า : จงระวังทุกย่างก้าวที่เดืน
โถส้วมบอกว่า : เมื่อถึงคราวที่ต้องปล่อยวาง จงปล่อยวาง