แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เด็กน้อยถือแอปเปิ้ล 2 ลูกในมือ
แม่ถามขอแบ่งแอปเปิ้ล 1 ลูกได้มั้ย

เด็กน้อยมองหน้าแม่
ทันใดนั้นเธอก็กัดแอปเปิ้ล 1 คำ ทั้ง 2 ลูก

แม่พยายามจะไม่แสดงความผิดหวัง
ในการกระทำของลูกสาวออกมา

เด็กน้อยยื่นแอปเปิ้ลที่กัดแล้วให้แม่ 1 ลูก
พร้อมบอกแม่ว่า
"ลูกนี้หวานกว่าค่ะแม่"

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
อย่าตัดสินคนเพียงแว่บแรกที่เห็น
ให้เวลาเขาได้อธิบายเหตุผล
บางทีสิ่งที่เราเห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆก็ได้