แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แค่คลี่กลีบกุหลาบ...
pink roseพระสงฆ์หนุ่มคนหนึ่งออกไปเดินเล่นกับพระสงฆ์อาวุโสคนหนึ่ง เขารู้สึกไม่มั่นใจกับอนาคตของตนเอง จึงขอคำแนะนำจากสงฆ์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า พระสงฆ์อาวุโสคนนั้นเดินไปที่พุ่มกุหลาบและเด็ดดอกตูมดอกหนึ่ง ยื่นให้พระสงฆ์หนุ่ม และบอกให้เขาคลี่กลีบออกโดยไม่ทำให้กลีบฉีกขาด
พระสงฆ์หนุ่มงุนงงและมองหน้าพระสงฆ์รุ่นพี่อย่างไม่อยากเชื่อหู เขามองไม่เห็นว่าการทำเช่นนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับความไม่มั่นใจของเขาว่าพระเจ้าจะทรงมีพระประสงค์อย่งไรสำหรับชีวิต และงานอภิบาลของเขา

แต่ด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์รุ่นพี่ เขาจึงทำอย่างที่ท่านบอก คือพยายามคลี่กลีบดอกกุหลาบโดยไม่ทำให้กลีบฉีกขาด หลังจากลองทำสักครู่ เขาก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้
สงฆ์อาวุโสเฝ้ามองอย่างอดทน แล้วก็ตัดสินใจอธิบายให้เพื่อนร่วมงานหนุ่มคนนี้เข้าใจ ด้วยบทความที่ว่า มันเป็นเพียงกุหลาบตูมดอกเล็ก เป็นดอกไม้ที่พระเจ้าทรงออกแบบ
แต่ฉันไม่สามารถคลี่กลีบออกได้ด้วยมือที่งุ่มง่ามของฉัน ความลับของการคลี่กลีบดอกไม้เป็นสิ่งที่คนอย่างฉันไม่รู้
พระเจ้าทรงคลี่ดอกไม้อย่างง่ายดาย แต่เมื่ออยู่ในมือฉัน ดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาตาย
ถ้าฉันไม่สามารถคลี่กลีบดอกกุหลาบตูมที่พระเจ้าทรงออกแบบ
แล้วเช่นนั้น ฉันจะมีความฉลาดพอจะคลี่กลีบชีวิตของฉันได้หรือ
ดังนั้น ฉันจะวางใจพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำทางแต่ละนาทีของวันในชีวิต
ฉันจะพึ่งพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำ แต่ละก้าวไปตามทาง
เส้นทางที่ทอดอยู่เบื้องหน้าฉัน พระเจ้าเท่านั้นทรงรู้ว่าจะเป็นอย่างไร
ฉันจะวางใจให้พระเจ้าทรงคลี่แต่ละนาที เหมือนที่ทรงคลี่กลีบดอกกุหลาบ
พระสงฆ์หนุ่มเข้าใจความหมายของบทความนี้ได้ทันทีว่าตอบความกังวลใจของเขาเกี่ยวกับอนาคตของชีวิตและงานอภิบาลของเขาอย่างไร บทเรียนที่เขาได้รับคือ “ปล่อยวางและปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นผู้คลี่กลีบชีวิตของท่าน”
วิถีทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้มนุษย์แต่ละคน เป็นวิถีทางที่เร้นลับและน่าพิศวงเสมอ