แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มือน้อย ๆ นี้
    ขณะที่วันขอบคุณพระเจ้าใกล้จะมาถึง คุณครูได้ให้นักเรียนชั้น ป.5 วาดภาพอะไรก็ๆได้ที่ตนเองคิดขึ้น เพื่อจะได้ขอบคุณพระสำหรับสิ่งนั้น ๆ ที่พระประทานให้ เด็กบางคนวาดบ้านบ้าง วาดรูปรถยนต์บ้าง ของเล่นบ้าง อาหารก็มี แต่มีเด็กเล็กๆ คนหนึ่งวาดรูปมือข้างหนึ่ง
    ครูได้โชว์รูปวาดทั้งหมด แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบาย พอมาถึงรูปมือ ทุกคนช่วยกันทายว่า มือนี้เป็นของใครกัน มือของพระเจ้า หรือของตำรวจ หรือของชาวนาที่ใช้สำหรับหว่านข้าวให้พวกเราได้มีอาหารทาน ไม่มีใครทายถูก และเจ้าหนูน้อยคนนั้นก็ไม่ยอมบอกอะไร

    เมื่อเด็กคนอื่น ๆ วิ่งออกไปนอกห้องหมดแล้ว คุณครูก็ได้เข้ามาหาหนูน้อยคนนั้นแล้วถามด้วยความเอ็นดูว่า “มือที่หนูวาดนี้เป็นมือของใคร”
    เด็กน้อยตอบเสียงแผ่วว่า “มือของคุณครูครับ”
    น้ำตาเม็ดใส ๆ ไหลออกมาจากดวงตาน้อยของครู พลางหวนระลึกว่า ตลอดเวลาเธอได้ใช้มือของเธอฝึกให้เขาเขียนหนังสือ ใช้มือจูงเขาข้ามถนน เพราะเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กขี้อาย
    มือพระเจ้า อยู่ในคนรอบตัวเรา มองให้เห็น