แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
110305กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงเรียกนิ้วทุกนิ้วมาเข้าประชุม เพื่อจัดตำแหน่งของนิ้วต่างๆ

นิ้วแรก    มีนิสัยเกเร และชอบกลั่นแกล้งนิ้วอื่นที่อ่อนแอกว่า   จึงไม่มีใครชอบและอยากคบด้วย    พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วโป้ง” พระองค์ทรงจัดให้นิ้วโป้งอยู่ไกลจากนิ้วอื่นๆมากที่สุด   และทรงเสกให้นิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สั้นที่สุด    เพื่อไม่ให้รังแกผู้อื่น ได้อีกต่อไป

นิ้วต่อไป     มีนิสัยถือตนว่าตัวเองมีอำนาจ ชอบใช้อำนาจสั่งโน่นสั่งนี่ พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วชี้” และทรงวางนิ้วชี้ไว้อยู่ข้างๆนิ้วโป้งเพื่อนิ้วโป้งจะได้เกรงกลัวจนไม่กล้าเกเร หรือกลั่น แกล้งใครอีก

นิ้วต่อไปมีนิสัยรักความยุติธรรม มีความกล้าหาญและรักความถูกต้องพระเจ้าจึงทรง เสก  ให้นิ้วนี้เป็นนิ้วที่ยาวที่สุด เพื่อที่จะคอยดูแลนิ้วอื่นๆได้  และได้วางไว้ข้างๆนิ้วชี้   เพื่อคอยเตือนสตินิ้วชี้   ให้รู้จักใช้อำนาจที่มีอย่างยุติธรรม  และด้วยนิสัยรักความยุติธรรม   นี่เอง พระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า “นิ้วกลาง”

  • นิ้วต่อไป เป็นนิ้วแห่งความรัก และคำสัญญา  มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อสัตย์และมั่นคงในความรักด้วยนิสัยคล้ายผู้หญิงนี่เองพระเจ้าจึงทรงตั้งชื่อนิ้วนี้ว่า“นิ้วนาง” และจัดวางนิ้วนาง ให้อยู่ข้างๆ นิ้วกลาง   เพื่อนิ้วกลางจะได้คอยดูแลนิ้วนางที่อ่อนโยนได้

นิ้วสุดท้าย “นิ้วก้อย” นิ้วก้อยเป็นนิ้ว แห่งมิตรภาพ  เพราะฉะนั้น นิ้วนี้เป็นนิ้วที่เล็กที่สุด ฉะนั้นจึงมักโดนนิ้วโป้งจอมเกเร แกล้งอยู่เป็นประจำ พระเจ้าทรงจับนิ้วก้อย ไปวางไว้ข้างๆนิ้วนาง   ซึ่งไกลจากนิ้วโป้งมากที่สุด


  • บางทีพระเจ้าอาจทรงอยากบอกอะไรเราจากนิ้วของเราเอง พระองค์ทรงเสกนิ้วโป้งให้สั้นๆดูน่าเกลียด เพื่อจะเตือนเราว่า ถ้าเราเป็นคนเกเร นิสัยไม่ดี ถึงแม้ว่าเราจะดูดีอย่างไร เราก็จะเป็นคนน่าเกลียดในสายตาคนอื่น ไม่มีใครอยากจะสมาคมด้วย
พระองค์จับนิ้วชี้ไว้ข้างๆนิ้วโป้งเหมือนจะเตือนเราว่า  บางทีคนที่เกเรมากๆ  ก็อาจต้องให้คนที่มีอำนาจเหนือเขาหรือคนที่เขาเคารพเชื่อฟังดูแลเขา จึงจะทำให้เขาหยุดนิสัยเสียนั้นได้
  • พระองค์ทรงจัดนิ้วชี้ไว้ข้างนิ้วกลาง เพื่อเตือนเราอีกว่าถ้าเรามีอำนาจอยู่ในมือ เราก็ต้องใช้มันอย่างถูกต้องและยุติธรรม
พระองค์ทรงสร้างนิ้วก้อยและนิ้วนางไว้อยู่ข้างกันเพื่อบอกเราว่า ...มิตรภาพที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก และไม่มีความรักแท้จริงใดๆ ในโลกที่ปราศจากมิตรภาพและการให้อภัยเช่นกัน...