แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

01111ครั้งหนึ่งมีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงงานของช่างเหล็ก ได้พบตะไบเข้า มันจึงเริ่มเลีย มันคิดว่าตะไบเหล็กนั้นเป็นสิ่งประหลาด มันยิ่งเลียมากขึ้นเท่าไรเลือดก็ออกมามากขึ้นเท่านั้น มันเชื่ออย่างโง่เขลาว่า มันสามารถทำให้ตะไบเหล็กเลือดออกได้ จึงคิดว่ามันได้เปรียบ

ต่อจากนั้นก็เริ่มเลียต่อไปจนมันไม่สามารถทำต่อไปได้อีก มันก็กัดตะไบเหล็ก แต่ตะไบเหล็กแข็งแรงเกินกว่าฟันของมันจะทำอะไรได้ ไม่ช้ามันก็เลิกล้มความตั้งใจ และเลื้อยจากไป
 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
มันเรื่องของความบ้าระห่ำที่ไปโจมตีผู้อื่นโดยไม่มีจุดหมายอื่นนอกจากความโกรธ การทำเช่นนั้นเป็นผลร้ายต่อผู้กระทำอย่างมาก