แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
b-200014_resizeใครบ้างต้องการปัญหามากมาย 
แท้จริงแล้วไม่มีใครเลย 
แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ทุกคนล้วนมีนานาปัญหา 
มีเพียงผู้จบชีวิตลงแล้วเท่านั้นที่ดูเหมือนไม่มีปัญหาใดๆ
เขาพักผ่อนในความสงบ 
หรือที่ดีกว่านั้นก็คือ
ปัญหาทั้งหลายสามารถเสริมสร้างชีวิตคุณ 
หรืออาจทำลายชีวิตของคุณก็ได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณ 

นั่นคือ

อาจเป็นเสมือนก้อนหินให้คุณก้าวข้ามไปทีละขั้น

หรือเป็นกำแพงขวางกั้นคุณ 

แล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่ใหญ่สุดของคุณ