แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรัก  พลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่
    อาจารย์ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้นักศึกษาวิชาสังคมวิทยาเข้าไปในสลัมที่บัลติมอร์ เพื่อเก็บข้อมูลประวัติเด็กชาย 200 คน นักศึกษาต้องเขียนประเมินอนาคตของเด็กชายแต่ละคนด้วย  ทุกๆราย นักศึกษาลงความเห็นว่า “เขาด้อยโอกาส” ยี่สิบห้าปีต่อมา อาจารย์สังคมวิทยาอีกท่านหนึ่งมาพบการศึกษาค้นคว้านี้ เขาจึงให้นักศึกษาของตนติดตามโครงการนี้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขขึ้นกับเด็กชายเหล่านั้นบ้าง นอกจากเด็กชาย 20 คนที่ย้ายที่อยู่หรือเสียชีวิตแล้ว นักศึกษาพบว่า เด็กชาย 176 คนจาก 180 คนที่เหลือ ประสบความสำเร็จเกินมาตรฐานทั่วไป อย่างทนายความ แพทย์ และนักธุรกิจ

    อาจารย์ประหลาดใจมากและตัดสินใจติดตามเรื่องนี้ต่อไปอีก โชคดีที่ชายเหล่านั้นยังอยู่ในพื้นที่ เขาจึงสามารถซักถามแต่ละคนได้ “คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร” คำตอบแต่ละรายมาพร้อมกับความตื้นตัน “มีคุณครูอยู่ท่านหนึ่ง”
    คุณครูท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาตามหาเธอจนพบ และถามสุภาพสตรีชราแต่ยังกระฉับกระเฉงว่า  ใช้สูตรวิเศษอะไรดึงเด็กชายเหล่านั้นให้ออกจากสลัมและประสบความสำเร็จในชีวิต
    ดวงตาของคุณครูเป็นประกาย และริมฝีปากของเธอก็ยิ้มแย้มอย่างอบอุ่น “ที่จริงแล้วมันง่ายมาก” เธอตอบ “ฉันรักเด็กพวกนั้น”