แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การวอนขอ


prayer candleนี่คือคำภาวนาวอนขอ เมื่อเราขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเพื่อตัวเราเองหรือเพื่อผู้อื่น จะเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจหรือเรื่องทางวัตถุ

ถ้าสิ่งที่เราวอนขอเป็นไปตามพระหรรษทานของพระเจ้า เราก็แน่ใจได้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า และให้เราวอนขอต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะประทานให้

ในเรื่องนี้ให้เราพิจารณาเรื่องชายคนหนึ่งที่มาขอยืมขนมปังจากเพื่อนบ้านในยามเที่ยงคืน (จากลูกา 11: 5-13)

พระบิดาของเราจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา พระองค์ตรัสในข้อที่ 11-13 ว่า “ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูแทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ”