แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บราเดอร์ เดโอ กราซีอัส (Deo Gratias)
deo-gratias.363349นักบุญเฟลิก แห่งแคลตาลิกซ อดีตคนเลี้ยงสัตว์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกฆราวาสฟรังซิสกันเมื่ออายุได้ 30 ปี ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับของบริจาคจากผู้มีใจศรัทธาในกรุงโรม และเป็นเพื่อนสนิทกับนักบุญฟิลิป เนรี (ท่านทั้งสองเคยวอนขอให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพื่อพระเจ้า แทนที่จะวอนขอความโชคดี) คำทักทายที่ท่านมักจะทักผู้คนต่างๆที่พบก็คือ “เดโอ กราซีอัส” (ขอขอบพระคุณพระเจ้า) และมักจะสอนพวกเด็กๆให้พูดคำๆนี้ ดังนั้นใครๆจึงพากันเรียกท่านว่า บราเดอร์เดโอ กราซีอัส

วันหนึ่ง ท่านเห็นชายสองคนกำลังต่อสู้กันด้วยการดวลดาบต่อกัน ท่านจึงเข้าไปหาชายทั้งสองกล่าวว่า “เดโอ กราซีอัส เพื่อนทั้งสอง จงพูดว่า เดโอ กราซีอัส” ชายทั้งสองต่างวางดาบลง และเข้ามาคืนดีต่อกัน ที่สุดกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

     เมื่อใกล้จะตายขณะที่นอนอยู่บนเตียง ท่านได้ขอร้องให้คนที่มาเยี่ยมท่านพูดคำว่า เดโอ กราซีอัส แทนท่าน เมื่อท่านไม่สามารถพูดได้