แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การภาวนาเพื่อการขอบพระคุณ


ทูตสวรรค์สององค์ลงมายังโลกมนุษย์ แต่ละท่านถือตะกร้ามาด้วยท่านละหนึ่งใบ และที่ใดที่มีคนคุกเข่าลงสวดภาวนา ทูตสวรรค์จะหยุดและลงไปเก็บคำภาวนาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน วัด บ้าน กระท่อม และปราสาทราชวัง

ไม่นานนักตะกร้าของทูตสวรรค์ท่านหนึ่งก็เต็มไปด้วยคำภาวนา มันหนักจนทูตสวรรค์ยกแทบไม่ไหว แต่ในตะกร้าของทูตสวรรค์อีกท่านหนึ่งกลับว่างเปล่า ในตะกร้าแรกเป็นคำภาวนาเพื่อวอนขอสิ่งต่างๆ “โปรดประทานสิ่งโน้น…” 
“ลูกวอนขอสิ่งนั้น….” ส่วนอีกตะกร้าหนึ่งเป็นตะกร้าเพื่อใส่ “คำขอบคุณ”  

“ตะกร้าของท่านดูเบาชอบกลนะท่าน” ทูตสวรรค์ท่านหนึ่งถามอีกท่านหนึ่ง

“ใช่แล้ว” ทูตสวรรค์อีกท่านหนึ่งกล่าวตอบ

“ผู้คนมักจะชอบภาวนาวอนขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า แต่มีน้อยคนนักที่จะที่จะภาวนาของพระคุณสำหรับสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเขา”