แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การภาวนาเพื่อการสรรเสริญพระเจ้า


“เมื่อท่านภาวนา ท่านต้องมีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด” (Fr. W. Roche, S.J.) แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความต้องการเพื่อตัวเองเท่านั้น สิ่งที่ดีกว่า คือ ควรที่จะเป็นความปรารถนาเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

การสรรเสริญพระเจ้าก็คือการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีและความพิศวงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นอยู่และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ

ในประเทศเยอรมัน บางท้องที่ แทนที่จะกล่าวคำทักทายกันว่า “สวัสดี” พวกเขาจะทักทายด้วยคำที่ว่า “จงสรรเสริญพระเยซูคริสต์” และจะตอบคำทักทายนี้ว่า “ขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไป”

มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหนึ่งของประเทศเยอรมัน มีคนไข้คนหนึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ลิ้น คุณหมอพูดกับคนไข้ว่า “ถ้าหากคุณมีอะไรที่จะพูด ก็ขอให้พูดได้ในขณะนี้ เพราะหลังจากการผ่าตัดแล้ว คุณจะไม่สามารถพูดได้อีกเลย”

ชายคนนี้หยุดคิดสักครู่หนึ่ง แล้วก็พูดออกมาว่า “ขอสรรเสริญพระเยซูคริสต์”

“ขอสรรเสริญพระองค์ตลอดไป” คุณหมอผู้ทำการผ่าตัดกล่าวตอบรับคนไข้ และให้สัญญาณกับหมอวางยาสลบเพื่อทำการผ่าตัดต่อไป