แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมชาติของคน
BlackScorpion    ชาวฮินดูคนหนึ่งลงไปที่แม่น้ำคงคาเพื่อสวดภาวนา และเห็นแมลงตัวใหญ่ดิ้นตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ เขาตัดสินใจช่วยมันไม่ให้จมน้ำตาย ดังนั้น เขาจึงยื่นนิ้วของเขาออกไป และให้มันมีโอกาสกระโดดเกาะ แต่แล้วมันกลับต่อยเขา มันคือแมลงป่อง เขาพยายามอีก ก็ถูกต่อยเจ็บปวดอีก

    ใครคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆกำลังเฝ้าดูอยู่ถามชาวฮินดูว่า เขากำลังทำอะไรออยู่ เมื่อเขาตอบ ชายคนนี้กล่าวว่า “คุณเสียเวลาเปล่า ๆ แมลงป่องไม่ดี มันได้แต่ต่อยคุณท่าเดียว”
    ชาวฮินดูตอบ “มันเป็นธรรมชาติของแมลงป่องที่จะต่อย มันเป็นธรรมชาติของคนที่จะช่วย”


ขอบคุณเจ้าของเรื่อง