แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph  (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

16 มกราคม

 

“ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1คร 12:27)

St.Joseph 16

การภาวนาเพื่อพระศาสนจักร 

 

บทไตร่ตรอง

 รายงานข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวทางเพศในพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งที่นี่และต่างประเทศ  ทำให้เราได้รับบาดแผลสาหัส   เรื่องนี้เตือนใจเราว่า แม้พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะที่รุ่งโรจน์  เป็นพระเจ้า และศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร  แต่บรรดาสมาชิกยังเป็นมนุษย์  ที่อ่อนแอ  และมีความเปราะบาง

 การสำนึกนี้ควรผลักดันเราให้ภาวนาเพื่อพระศาสนจักร และยังต้องขอบคุณ นักบุญโยเซฟ ที่ท่านยังคงภาวนาและปกป้องพระศาสนจักรอยู่เสมอ

ภาวนา 

 ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รำลึกว่า พระจิตเจ้าทรงเฝ้าดูแลพระศาสนจักรและเสริมกำลังเรา ผู้เป็นสมาชิกที่อ่อนแอด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)