แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่รักของดิฉันเป็นของดิฉัน และดิฉันก็เป็นของเขา (เพลงซาโลมอน 2:16)

solo2_16