ถ้า​เรา​รวม​เป็น​หนึ่ง​เดียวกับ​พระ​องค์​ใน​การ​สิ้น​พระ​ชนม์ เรา​ก็​จะ​รวม​เป็น​หนึ่ง​เดียวกับ​พระ​องค์​ใน​การ​กลับคืน​พระ​ชนม​ชีพ​ด้วย​เช่น​กัน (โรม 6:5 ​)
romans6_5