แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรัก คือ หัวใจที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์
ด้วยความงดงามแห่งความปรารถนา
มอบสิ่งดีแก่ผู้อื่น
จนกระทั่งไม่มีที่ว่าง
สำหรับความเสียใจหรือความสงสารตัวเอง