ความรักแท้จริง
ย่อมไม่เคลื่อนไหวตามสถานการณ์
แต่นิ่งสงบในความผูกพันลึกซึ้งที่ให้แก่กัน
ด้วยความเข้าใจสูงสุด