ภาษิตสู่ความสำเร็จ 158

การมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ผลจากการหลับหูหลับตาต่อปัญหาของตัวเอง แต่เป็นการเชื่อว่ามีทางแก้เสมอ
Optimism is not the result of blinding oneself to problems, but of always believing there is a solution.