เวลาที่ควรไว้วางใจไม่ใช่ยามที่ทุกอย่างสงบ ช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่ควรไว้วางใจคือเมื่อฝ่ามรสุมร้าย
The time to trust is not just when all is calm. The most important time to trust is through the raging storm.