ความนึกคิดของคุณเป็นดุจสวน ดูแลให้ดี โดยเติมไว้ด้วยความนึกคิดในแง่ดี ให้กำลังใจ และเสริมสร้างศรัทธาตลอดวัน

Your mind is like a garden. Tend it well by filling it with positive, encouraging, and faith-building thoughts throughout the day.