พยายามแทนที่ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความนึกคิดในแง่ดี คุณจะอัศจรรย์ใจว่าก่อให้เกิดความแตกต่างมากทีเดียวในชีวิตจิตใจของคุณ และวันคืนนั้น

Try to replace critical thoughts with positive ones, and you’ll be amazed what a difference it will make in your day, your spirit, and your life.