การหาความรู้ไม่ใช่จุดหมายในตัวเอง แต่เป็นเพียงหนทางนำไปสู่จุดหมาย ความรู้ที่ปราศจากวัตถุประสงค์อาจกลายเป็นเครื่องมือทำลายล้าง
Acquiring knowledge is not an end in itself, but only a means to an end. Knowledge without purpose can be a destructive tool.