ภาษิตสู่ความสำเร็จ 123

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ถ้าคุณต้องการร่าเริงเบิกบานและมีความสุข ขอให้ทำตัวเช่นนั้น ในไม่ช้าคุณจะพบว่าตนเองกลายเป็นเช่นนั้น

If you want to be cheerful and happy, act that way and you’ll soon find yourself becoming that way.