เมื่อโต้คลื่น และคลื่นลูกใหญ่โหมเข้ามา คุณโต้คลื่นไปได้ หรือไม่ก็ถูกโถมทับ ขอให้ทะยานขึ้นเหนือปัญหาไปสู่ชัยชนะ แทนที่จะปล่อยให้ทับถมคุณ

When you’re surfing and there’s a big wave coming your way, you can either catch and ride it or be overwhelmed by it. Rise above your problems and ride them to victory rather than letting them drown you.