ความสำเร็จเป็นสิ่งแสนวิเศษ แต่อย่าหมิ่นค่าความล้มเหลวเป็นอันขาด ความล้มเหลวสอนบทเรียนให้คนเรามากกว่าความสำเร็จหลายเท่านัก

Successes are wonderful thing, but never underestimate the value of failure. Failure teaches men many more things than success ever can.