เราต่างก็รู้สึกเบื่อหน่ายเป็นครั้งคราว แต่ถ้าเรามองการณ์ไกลด้วยศรัทธา และมองโลกในแง่ดี ก็จะมองข้ามกิจวัตรจำเจเป็น เห็นความเร้นลับในชีวิตแวบหนึ่ง ซึ่งมีเหลือคณานับดุจดวงดาว

Boredom is something that we all experience from time to time. But if we look through the binoculars of faith and optimism, we can see beyound the clouds of monotony and routine and catch a glimpse of the mysteries of life, which are as innumerable as the stars.