สิ่งใดก็ตามที่คุณหว่านไว้ด้วยใจกรุณาและความชื่นชมยินดี คุณจะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าทวีคูณ การมอบให้คือการได้รับ
Whatever you sow in the way of kindness and joy, you’ll regain many times over. To give is to gain.