ภาษิตสู่ความสำเร็จ 108

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หยอดน้ำมันหล่อลื่นชีวิตคุณด้วยคำอธิษฐาน ชีวิตจะดำเนินไปราบรื่นยิ่งขึ้นแน่นอน
Oil the machine of your life with prayer and it’s bound to run smoother.