ค่อยเป็นค่อยไป ปลีกเวลามาชื่นชมกับธรรมชาติ คุยกับเพื่อน อ่านหนังสือดีๆ สักบทหนึ่ง ชีวิตนี้มีความหมายมากกว่าการวิ่งวุ่นไม่หยุด
Slow it down! Take time to appreciate nature, chat with a friend, or read a chapter from a good book. There’s more to life than running nonstop.