ภาษิตสู่ความสำเร็จ 097

ของกำนัลแสนล้ำค่าที่มอบให้แก่คนอันเป็นที่รัก คือถ้อยคำและการกระทำด้วยความรัก การมีน้ำใจ การให้อภัย คำชมเชย ความเข้าใจ และการยอมรับ

The most precious gifts you can give your loved ones are loving words and deeds of compassion, forgiveness, appreciation, understanding and acceptance.