เราไม่ควรกลัวว่าจะต้องหลั่งน้ำตา
เพราะนั่นช่วยให้เรามีใจอ่อนโยน
และชะล้างตาของเราให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น

cry
We should never be afraid of tears.
They soften our hearts, wash our eyes,
and clear our vision.