มอบความรัก ความอ่อนโยน ความนุ่มนวล ความอดทน และความนับถือแก่เด็กๆ แล้วเขาจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกัน


Show your children love, tenderness, gentleness, patience, and respect, and they will treat others likewise.