การติดต่อพูดคุยจากใจคือการบ่งบอกถึงความรักอันล้ำค่า ขอให้เขียนจดหมายหรือโทรบอกเช่นนั้นเสียวันนี้

Communication from the heart is a precious expression of love. Write that letter or make that call today.