ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว คือผู้ที่ใช้ชีวิตควรค่าที่สุด


Those who live unselfishly are those who have a life that’s most worth living.