ฟื้นฟูเรี่ยวแรงและเติมพลังในดวงจิตให้สดชื่น โดยเพียงใช้เวลาสักชั่วขณะในแต่ละวัน ระลึกถึงความงามและความเพียบพร้อมในสิ่งสร้างสรรค์ของพระเจ้า


Renew your inner energy and refresh your soul by simply taking a few moments each day to reflect upon the beauty and perfection of God’s creation.