ภาษิตสู่ความสำเร็จ 058

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อย่ามองข้ามผลประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ
ดวงจิตที่สดชื่นมีพลังสร้างสรรค์
และดวงจิตที่มีพลังสร้างสรรค์ก็ก่อให้เกิดผล

Don’t knock the benefits of relaxation.
A refreshed soul can be truly creative soul,
and a truly creative soul is a productive soul.