ผู้ที่จะมอบความรักและความกรุณาให้ไม่อั้นมักจะได้รับตอบแทนเสมอ

Those who freely give love and kindness are always recipients of them as well.