ภาษิตสู่ความสำเร็จ 054

อย่าเพียงแค่กำจัดสิ่งชั่วร้ายไป แต่ทดแทนไว้ด้วยคุณงามความดี

Don’t just throw out the vice; replace it with a virtue.