เมื่อคุณรู้สึกหนักอกหนักใจกับทุกสิ่งที่ต้องทำ
ขอให้ประเมินสิ่งสำคัญตามลำดับก่อนหลังดูใหม่
แล้วทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อน
เก็บส่วนที่เหลือไว้ทำทีหลัง
Smile
When you feel burdened with all there is to do,
reassess your priorities.
Then do the most improtant things first,
and leave the rest for later.