protection

สดด. 91:11 พระ​องค์​ทรง​บัญชา​บรรดา​ทูต​สวรรค์​ไว้​แล้ว ให้​พิทักษ์​รักษา​ท่าน ไม่ว่า​ท่าน​จะ​ไป​ทาง​ไหน 

สดด. 91:14 ​เรา​จะ​ช่วย​เขา​ให้​รอด​พ้น เพราะ​เขา​ไว้ใจ​เรา เรา​จะ​พิทักษ์​รักษา​เขา เพราะ​เขา​รู้จัก​นาม​ของ​เรา